Ổn định nguồn lao động, duy trì việc làm được xem là giải pháp quan trọng của các địa phương nhằm phát triển kinh tế sau đại dịch.Bằng nhiều động thái cụ thể như cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương công nhân, tạo nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm; hàng triệu người lao động trên khắp cả nước đã có cuộc sống dần ổn định.Một phần nguyên do là có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời, trong đó có chính sách tín dụng theo Nghị quyết 68 và gần đây nhất là Nghị quyết 11 của Chính phủ, để ổn định nguồn lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *