Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại huyện Long Hồ  ngày càng phát triển, được đông đảo cán bộ, nhân dân hưởng ứng. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương điển hình khắp trên các lĩnh vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *