Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua được phát động, ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long đạt kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt triển khai cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *