Chiều ngày 1/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tổ chức HN điển hình tiên tiến ngành ngân hàng Vĩnh Long giai đoạn 2015- 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *