Cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%. Có được kết quả này là nhờ thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần lớn vào thành công của cuộc bầu cử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *