Theo UBBC H.Trà Ôn, đến chiều hôm qua, các xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử ƯCV ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026 tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và 132 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *