Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Đây là kết quả của cả hệ thống chính trị, trong đó quan trọng là sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, sự nỗ lực của các cấp các ngành để cuộc bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *