Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 05/02, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khoá XV

Phụ lục Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *