Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, QH khóa 15, sáng nay, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe UBTV QH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký QH, CT HĐ Dân tộc, Chủ nhiệm UB của QH, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *