Từ ngày 7-12/5, UB MTTQ VN 14 xã-thị trấn huyện Trà Ôn tổ chức HN tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐB HĐND cấp xã, thị trấn NK 2016-2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *