Ngày 23 tháng 5 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ hội để mọi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Đây là cuộc vận động chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân. Tất cả đã và đang được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, đúng quy định pháp luật về bầu cử. Vậy mà thời gian gần đây, một số tử xấu, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước vẫn thường xuyên đăng tải những nội dung tiêu cực, sai lệch, và xuyên tạc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại Việt Nam, nhằm mục đích kích động, lôi kéo một bộ phận quần chúng nhân dân, thậm chí là một số cán bộ đảng viên thiếu nhận thức và bản lĩnh chính trị … góp phần phá rối cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *