Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đắc cử gồm 50 đại biểu, tất cả đều đạt tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Được nhân dân bầu chọn, vinh dự đó cũng đặt lên vai người đại biểu trách nhiệm lớn đối với cử tri, với sự nghiệp phát triển địa phương. Qua một nhiệm kỳ, thực tế chứng tỏ uy tín của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tất cả đã phấn đấu để xứng đáng với niềm tin, nguyện vọng của cử tri. Kết thúc chặng đường 5 năm, cùng nhìn lại để nhận diện đầy đủ hơn sự nỗ lực của các đại biểu và cũng là cơ sở góp phần lựa chọn người xứng đáng cho nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *