TT Vũng Liêm là 1 trong 6 TT của tỉnh Vĩnh Long. Với lợi thế về vị trí địa lý, đô thị TT Vũng Liêm đã hình thành rõ nét các phân khu chức năng là Trung tâm hành chính cấp huyện. Diện mạo chung của địa phương có nhiều thay đổi, cuộc sống người dân ngày càng đi lên, tạo nền tảng để TT Vũng Liêm tiến đến đô thị loại IV trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *