Do đại dịch COVID – 19, người dân càng quan tâm nhiều đến việc bảo vệ sức khoẻ. Cư dân đô thị có nhiều thay đổi trong lối sống, chú trọng hơn đến việc tận dụng không gian quanh nhà để tạo ra thực phẩm an toàn cho sức khoẻ…. Điều này không chỉ làm phong phú thêm bữa ăn gia đình, mà còn góp phần tạo không gian xanh trong lòng đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *