Thời gian qua các ngành, đoàn thể TP Vĩnh Long nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao trách nhiệm tham gia giữ gìn VSMT. Nhiều nơi thực hiện rất tốt, góp phần giúp TP được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận người dân vứt rác bừa bãi, nhất là trên các kênh rạch, dẫn đến ô nhiễm MT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *