Đại dịch COVID-19 đang diễn ra căng thẳng, đó cũng là lúc văn hóa văn nghệ không đứng ngoài cuộc, những cảm xúc chia sẻ tình người trong hoạn nạn, hình ảnh đẹp của những chiến sĩ áo xanh, những blouse trắng tuyến đầu đã trở thành nguồn cảm hứng trở thành chất liệu sáng tác. Các tác phẩm cổ vũ cho tinh thần tích cực phòng chống dịch đã xuất hiện trên mọi lĩnh vực: văn học, hội họa, âm nhạc,… với nhiều tác giả từ chuyên đến không chuyên cùng hướng về cuộc chiến chung sức chung lòng của toàn dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *