Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu được đặt ra trong năm 2012. Vì vậy, ngay từ đầu năm Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện được mục tiêu này.

           Trước khi tổ chức huấn luyện, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, sĩ  quan của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, 8 huyện, thành phố. Khi tập huấn đã thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chiến đấu cấp đại đội, tiểu đoàn; xây dựng ý định, nội dung diễn tập cấp xã, phường, thị trấn; một số nội dung trong biên soạn giáo án; xây dựng kế hoạch huấn luyện để làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu trong năm 2012.

 

          Điều kiện huấn luyện và mô hình học cụ cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Vì vậy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức làm mới, tu sửa mô hình học cụ, đảm bảo các nội dung huấn luyện đều có mô hình minh họa. Điều đáng ghi nhận là năm nay, nhiều đơn vị đã có sáng kiến sản xuất nhiều mô hình học cụ thể hiện tính thực tiễn cao.

 

          Lễ ra quân huấn luyện được chỉ đạo tổ chức trang trọng từ tỉnh đến các huyện, thành phố, tạo khí thể sôi nổi, phấn khởi để bước vào huấn luyện đạt hiệu quả. Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu giáo dục chính trị năm 2012 được quán triệt đến tận cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt công tác huấn luyện chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ và gắn với từng đối tượng.

          Chỉ tiêu về chất lượng huấn luyện năm 2012 đã được xác định, đối với cán bộ phải đạt 100% huấn luyện khá, giỏi theo phân cấp. Cán bộ cấp trưởng, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì và cán bộ đầu ngành đạt trên 70% giỏi. Sĩ quan các cấp nắm chắc, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, 100% cán bộ biết bơi và huấn luyện được theo phân cấp. Đối với phân đội, lực lượng thường trực huấn luyện phải đảm bảo 100% nội dung, thời gian và quân số, có 30-40% thời gian huấn luyện đêm. Kết quả kiểm tra phải có 70- 75% đạt khá giỏi, diễn tập bắn đạn thật phải đạt giỏi. Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ quân số phải đảm bảo từ 95% trở lên, kết quả kiểm tra phải có 100% đạt yêu cầu. Đặc biệt,  phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện.

         

           Nhằm đẩy mạnh khí thế thi đua sôi nổi và nâng cao chất lượng huấn luyện theo đúng yêu cầu đề ra, tại buỗi lễ ra quân huấn luyện, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã phát động ký kết thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, với chủ đề là “sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”, “lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc tiếp tục thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

          Từ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cùng với niềm phấn khởi và khí thế sôi nổi của ngày ra quân huấn luyện, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Vĩnh Long quyết tâm giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi. Toàn lực lượng đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn để nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong và ý chí chiến đấu tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012.

          Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *