Những gì diễn ra trên thế giới và tại Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy: dịch COVID – 19 vẫn còn hết sức nguy hiểm, với tốc độ lây nhiễm rất cao. Vì vậy mỗi cá nhân không thể chủ quan và phải chủ động tự bảo vệ mình. Giải pháp 5K của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID – 19 vẫn là giải pháp hiệu quả nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *