Một trong những đối tượng dễ rơi vào nguy hiểm khi nhiễm COVID -19 chính là những ai có hệ thống thận yếu, nhất là những người bị suy thận mạn. Vậy làm thế nào để hệ thống thận an toàn và khỏe mạnh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 còn phức tạp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *