Tự hào với truyền thống, vững bước hướng đến tương lai, Vĩnh Long tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế – xã hội, giữ vững vị thế của một tỉnh phát triển khá và bền vững trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *