Trong bối cảnh chung của Việt Nam sau nhiều ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng nên một số nơi đã xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan trong phòng chống dịch, các địa phương đang tích cực kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch, cũng như phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch xảy ra. Nhất là các địa phương có nguy cơ cao, các tỉnh có biên giới… tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *