Không có kịch bản nào là cố định, tất cả đều được thay đổi linh hoạt dựa trên diễn biến của dịch COVID–19. Những khó khăn vẫn đang còn ở phía trước và chìa khóa niềm tin để vượt qua là đồng lòng. Đó là sự đồng lòng từ hệ thống giáo dục, đồng lòng của phụ huynh trong việc phối hợp cùng thầy cô giáo, và cần lắm sự đồng lòng từ những tấm lòng nhân ái để các em học sinh nghèo có được thiết bị học tập, củng cố kiến thức, sẵn sàng trở lại lớp học khi dịch bệnh được kiểm soát trong trạng thái bình thường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *