Cách đây 60 năm ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 53 của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC, đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành đặc biệt của lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu đối với công tác PCCC. Sau này ngày 04/10 hàng năm được xác định là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và là Ngày hội toàn dân PCCC. Qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác PCCC, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc trước đây và công cuộc đổi mới hội nhập của quê hương, đất nước ngày nay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *