Trong mọi hoàn cảnh, phẩm chất “bộ đội cụ Hồ” luôn được thể hiện. Cán bộ, chiến sĩ chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với nhân dân để vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đêm trắng vùng biên – niềm tin vững chắc nơi tuyến đầu, góp phần cùng cả nước chiến đấu và chiến thắng dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *