Vành đai phòng chống COVID trên đường biên Tây Nam vẫn giữ nghiêm quân lệnh, những đêm trắng canh biên thầm lặng không hề gián đoạn, vì bình yên đất nước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *