Đến thời điểm này, các em học sinh chưa được đến trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để đảm bảo việc học tập của các em không gián đoạn, các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hình thức dạy và học như học trực tuyến, học trên truyền hình ngay từ khi bắt đầu năm học mới. Riêng đối với những em học sinh chưa thể trở về địa phương để học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho các em tham gia học tập bằng nhiều hình thức khác nhau. Với sự quan tâm, chia sẻ của ngành giáo dục đã và đang giúp các em học sinh vượt qua những khó khăn, trở ngại, vững tin trong năm học đặc biệt này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *