Chăm lo cho trẻ em là tiền đề quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Vì lẽ đó, ở Vĩnh Long, công tác chăm lo cho trẻ em, mà đặc biệt là trẻ em nghèo luôn được chú trọng. Từ sự quan tâm của của các ngành, các cấp, và cộng đồng xã hội mà trong nhiều gia đình, con trẻ đã được chăm sóc tốt hơn. Chính trong khó khăn, được cộng đồng nâng đỡ, nhiều em đã phát huy tốt nghị lực, bản lĩnh và nhân cách của mình để vượt qua số phận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *