Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa quốc gia, đóng góp hơn 90% tổng lượng gạo xuất khẩu hàng năm của cả nước. Tuy vậy, ở góc độ nào đó thì sản xuất nhiều lúa gạo lại là trở lực, kìm hãm các tiềm năng, lợi thế khác của vùng. Nhiều thách thức nội tại và cả những vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi cần có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề an ninh lương thực, đảm bảo hài hòa các yếu tố ổn định xã hội, và mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *