Xác định người dân chính là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, sau khi được công nhận xã nông thôn mới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân đã tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí. Trong đó, tập trung chủ yếu các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Kết quả là đến năm nay, dù không phải là địa phương đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhưng với sự nỗ lực mạnh mẽ của mình, Tân Bình đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *