Mặc dù mức độ xâm nhập mặn sâu, và gay gắt hơn 2015-2016, nhưng nhờ có sự chủ động của ngành, của các địa phương và bà con nông dân, mà những thiệt hại do hạn mặn đã giảm thiểu đáng kể. Nếu không có sự dự báo kịp thời, từ đó đề ra phương án ứng phó phù hợp và hiệu quả, thì mùa khô năm nay, ĐBSCL sẽ chịu tổn thương nặng nề, gấp nhiều lần so với năm 2015-2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *