Thời tiết phức tạp cũng như dịch hại tấn công cây trồng đã có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả canh tác vườn của bà con ở ĐBSCL. Cụ thể là đã làm cho thời gian khai thác vườn của bà con bị rút ngắn lại, thiếu bền vững. Trước thực trạng này, nhà vườn nên làm gì để có thể kéo dài tuổi thọ của vườn cây, nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình và góp phần phát triển bền vững vùng nguyên liệu cây ăn trái?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *