Khởi nghiệp từ trà xạ đen, chị Quách Yến Phượng đã vượt qua khó khăn ban đầu khi thay đổi kịp thời phương pháp tiếp cận thị trường, tạo ra hướng đi mới phù hợp hơn, phát triển mô hình khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *