Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, các bạn trẻ khởi nghiệp mong muốn tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn ở quê nhà để sáng tạo ra sản phẩm có giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Và câu chuyện khởi nghiệp xanh hôm nay là hành trình khởi nghiệp của một nữ giáo viên xứ dừa Bến Tre với sản phẩm nhang sinh học, thân thiện môi trường, được sản xuất từ những loại cây trồng bản địa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *