Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01 – 01 – 2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *