Đến thời điểm này, cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để đảm bảo cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra một cách an toàn, đúng luật, và thành công tốt đẹp. Nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay thì công tác đảm bảo an toàn trong bầu cử càng được tỉnh Vĩnh Long đặc biệt chú trọng, nên cũng đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *