Nhìn lại chặng đường toàn dân cùng đoàn kết chung tay thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, và đã đạt được nhiều thành công từ đầu mùa dịch đến nay cho thấy, vai trò của cộng đồng là vô cùng quan trọng! Nếu không muốn nói là chìa khóa để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống COVID-19 nằm trong tay của nhân dân! Và trong bối cảnh hiện nay thì lực lượng đóng vai trò quan trọng để chặn đứng đợt dịch COVID-19 mới vẫn không thay đổi – Chìa khóa vẫn thuộc về cộng đồng, về nhân dân!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *