Năm 2020, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “ 30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS” tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kéo giảm tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, cùng với cả nước xóa bỏ đại dịch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *