Giá trị gia tăng ngành Thương mại – dịch vụ trong 5 năm qua tuy không đạt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, nhưng cũng đã có đóng góp đáng kể cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương đúng hướng – Đó là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, gia tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ. Điều này góp phần tích cực vào định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *