Trong thời gian giãn cách xã hội để ứng phó với dịch COVID-19, các giao dịch trực tuyến trở nên phổ biến hơn, từ hoạt động hành chính đến thương mại dịch vụ . Với nhiều đơn vị, quản trị số đang được xem là giải pháp bắt buộc, chuyển đổi càng nhanh càng có nhiều cơ hội thành công. Quản trị số đang trở thành mô hình quản trị thế hệ mới, làm thay đổi mạnh mẽ cách thức giao tiếp và phương pháp làm việc trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *