Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vừa diễn ra thành công tốt đẹp, đã quyết nghị tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế “Nông nghiệp; công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tăng trưởng ngành công nghiệp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 tăng bình quân 12%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *