Việt Nam là nước kiểm soát tốt dịch COVID – 19, nên công tác tái khởi động kinh tế, đặc biệt là kích cầu du lịch nội địa đang được phát động rộng khắp. Tăng trưởng du lịch sẽ kéo theo giá trị thương mại dịch vụ tăng theo. Để kích cầu du lịch hiệu quả, công tác đổi mới, sáng tạo trên từng sản phẩm du lịch được cho là quan trọng, giúp gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm đặc thù này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *