Vĩnh Long xác định đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, bởi có nhiều tiềm năng sẵn có. Tuy nhiên thời gian qua còn chưa khai thác đúng mức. Những năm tới, du lịch Vĩnh Long sẽ có những giải pháp tích cực hơn để kết nối, sáng tạo sản phẩm mới, để khai thác tốt hơn thế mạnh vốn có của địa phương, đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng cho kinh tế tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *