Đầu tư sơ chế – chế biến góp phần giảm áp lực “được mùa rớt giá” cho các sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt khâu này còn giúp nông sản thực phẩm được tiêu thụ nhanh hơn. Đặc biệt rất dễ tìm kiếm đối tác vào trong chuỗi giá trị ổn định. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả khi được quan tâm đầu tư sơ chế – chế biến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *