Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng nâng dần tỷ trọng đóng góp của khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đến nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch chậm nhưng đúng hướng, tỷ trọng của khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã được nâng lên gần 65%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *