Để ngành tôm thực sự trở thành ngành mũi nhọn trong xuất khẩu nông – lâm – thủy sản, đòi hỏi phải có những bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, quan trọng nhất là phải phát triển ngành theo hướng liên kết, để nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *