Căn cứ công văn số: 5002/UBND-VHXH, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long thực hiện đề án học bổng Trần Đại Nghĩa giai đoạn 2021- 2026,

Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các em học sinh thuộc đối tượng mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc, học sinh con của hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục đến trường, Đài Phát thanh và Truyền hình  tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long  một số nội dung về việc cấp học bổng trong năm học 2022-2023. Cụ thể như sau:

I. Học bổng Trần Đại Nghĩa cho học sinh thuộc đối tượng mồ côi, khuyết tật, học sinh dân tộc:

 • Số lượng suất học bổng: Cấp 800 suất học bổng. Số lượng suất học bổng cho mỗi huyện, thị, thành phố do Sở Lao động Thương binh và xã hội phân bổ.
 • Đối tượng: Là học sinh đang theo học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thuộc đối tương mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc. Đặc biệt là không xét học lực.
 • Giấy xác nhận đối tượng mồ côi, khuyết tật, học sinh dân tộc.
 • Tất cả các đối tượng đều có hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo. Riêng học sinh người dân tộc không xét hộ cận nghèo.
 • Trường hợp học sinh mồ côi, khuyết tật nhưng không có sổ hộ nghèo, cận nghèo thì phải có học học lực từ 5 đối trở lên.
 • Mức học bổng:

+ Học sinh THCS: 2.000.000/suất

+ Học sinh THPT: 3.000.000/suất

 • Hình thức trao học bổng: Phát 02 lần trong năm, mỗi lần phát 50% giá trị suất học bổng

+ Đợt 1: Tháng 9/2022

+ Đợt 2: Sau khi có kết quả học kỳ I năm học 2022-2023

 • Hồ sơ xin cấp học bổng:

+ Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đơn của Đài – tải xuống tại đây).

+ Giấy xác nhận các em thuộc đối tượng học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh người dân tộc

+ Xác nhận của Nhà trường (các em vẫn duy trì việc học).

+ Bản photo sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hạn sử dụng, có công chứng

II. Học bổng Trần Đại Nghĩa cho học sinh vượt khó hiếu học:

 • Số lượng suất học bổng: Cấp 1.200 suất học bổng cho học sinh là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích tốt trong học tập. Cụ thể như sau:

Huyện Trà Ôn: 180 suất;                           Thị xã Bình Minh: 130 suất;

Huyện Vũng Liêm: 180 suất;                     Huyện Bình Tân: 130 suất;

Huyện Tam Bình: 180 suất;                       Huyện Mang Thít: 100 suất;

Huyện Long Hồ: 170 suất;                        Tp.Vĩnh Long:  130 suất.

 • Đối tượng: Là học sinh đang theo học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng mồ côi, khuyết tật), học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như đau yếu bệnh tật đột xuất, có điểm bình quân năm học đạt loại khá, giỏi (khá từ 7.0 trở lên). Tất cả các đối tượng trên chưa nhận được sự hỗ trợ chính thức của tổ chức, cá nhân nào.
 • Giá trị suất học bổng:

+ Học sinh THCS: 1.500.000/suất;

+ Học sinh THPT: 2.000.000/suất

 • Hồ sơ xin cấp học bổng:

+ Đơn xin cấp học bổng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, nhà trường và Hội khuyến học các cấp;

+ Điểm bình quân năm học đạt loại khá (7.0 trở lên);

+ Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng (còn hạn sử dụng).

+ Riêng trường hợp đặc biệt khó khăn (do đau yếu bệnh tật), các em có nguy cơ nghỉ học, phải có xác nhận của chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu trường.

III. Thời gian nhận hồ sơ và phát học bổng

 1. Thời gian nhận hồ sơ từ các đơn vị phối hợp: Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/8/2022. Hồ sơ bao gồm biên bản họp xét chọn đối tượng cấp học bổng, danh sách trích ngang và hồ sơ gốc của từng học sinh.
 2. Thời gian cấp học bổng: Dự kiến tháng 9/2022

IV. Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài PT&TH tỉnh Vĩnh Long

Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp Vĩnh Long

Điện thoại:  02703. 509 978; Email: yennhivan.thvl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *