Sáng 25/7, QH thảo luận về: Đánh giá kết quả thực hiện KH phát triển KTXH, ngân sách NN 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện KH phát triển KTXH, ngân sách NN 6 tháng cuối năm 2021 và KH phát triển kKTXH 5 năm 2021-2025. Các đại biểu cũng thảo luận về nội dung tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *