Liên quan đến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cộng tác viên THVL ghi nhận ý kiến của cử tri tập trung vào một số vấn đề như là nguồn lực để bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh, hỗ trợ cho nhân viên y tế; về sự phối hợp của bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là các ý kiến cho thấy kỳ vọng của cử tri vào việc Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ đáp ứng được nhu cầu từ thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *