Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 và sự lây lan nhanh của chủng virus mới, các CB, PV tác nghiệp, nhân viên phục vụ tại ĐH Đảng lần thứ XIII đã được xét nghiệm COVID lần thứ 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *