Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia đang áp dụng tại chính quyền bốn cấp với hơn 5.700 thủ tục hành chính (TTHC), trên 9.000 văn bản và 100.000 biểu mẫu đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút đưa lên Internet vào chiều 26-10.

Đây là lần đầu tiên gần như toàn bộ TTHC trên cả nước được liệt kê, đưa lên Internet để người dân tra cứu, tìm hiểu.

Theo quyết định của Thủ tướng, toàn bộ dữ liệu về TTHC còn hiệu lực, hết liệu lực hay bị hủy bỏ, bãi bỏ đều phải đưa lên địa chỉ mạng Thutuchanhchinh.vn. Bên cạnh đó, dữ liệu này sẽ gồm tất cả văn bản quy định về các TTHC và cả ý kiến của nhân dân về từng TTHC.

Từ nay, tất cả bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh khi ra quyết định ban hành, hủy bỏ, bãi bỏ mỗi TTHC thì 10 ngày sau khi các quyết định trên có hiệu lực sẽ phải ra quyết định công bố TTHC. Năm ngày sau khi ký quyết định công bố, từng bộ trưởng, chủ tịch tỉnh sẽ phải cập nhật nội dung vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trường hợp cá biệt do TTHC đã ban hành chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu hoặc khác với nội dung trong cơ sở dữ liệu quốc gia được công bố, thủ tục đó vẫn có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trong 10 ngày kể từ khi phát hiện sự sai sót đó, TTHC chính thức phải được công bố và đưa lên cơ sở dữ liệu.

Tại buổi công bố, Thủ tướng khẳng định việc công khai, minh bạch và đưa lên Internet các TTHC hiện hành là kết quả quan trọng của Đề án 30. Tuy nhiên, bước tiếp theo quan trọng là phải rà soát các TTHC hiện có, qua đó phát hiện những thủ tục không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp để cắt bỏ, đơn giản hóa theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm chi phí và rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.

“Nếu thực hiện tốt việc đơn giản hóa 30% TTHC theo đúng yêu cầu của Đề án 30 đặt ra, chúng ta sẽ cắt giảm được trên 10.000 tỷ đồng chi phí cho việc thực hiện các quy định về TTHC mỗi năm” – ông nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Thi đua khen thưởng trung ương năm 2010 không đề xuất thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu đơn giản TTHC hoặc rà soát kém chất lượng.

Theo Pháp luật TPHCM 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *